راهنمای انتخاب سایز انگشت⬇️
-بهترین و دقیق ترین راه برای پیدا کردن سایز انگشت مراجعه به طلافروشی ها و یا طلاسازی ها در محل سکونت خود می باشد.
-اما اگر به طلافروشی دسترسی ندارید می توانید با انجام موارد پایین براحتی سایز انگشت خود را پیدا کنید.

کاغذ

یک ورق باریک کاغذی درست کنید.

خط کردن روی کاغذ

آنرا دور انگشت خود به طوریکه نه خیلی تنگ باشد و نه خیلی آزاد قرار دهید و بوسیله خودکار علامت گذاری کنید.

سایز انگشتر

بوسلیه یک خط کش محل علامت گذاری شده را اندازه بگیرید و هنگام خرید این اندازه را بر حسب سانتی متر اعلام کنید تا انگشتر خریداری شده شما دقیقا سایز شده و ارسال گردد.